วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รับสมัครนักแสดงจิตอาสา เพื่อจารึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

 


รับสมัครนักแสดงจิตอาสา ชาย - หญิง อายุระหว่าง 5- 70 ปี เพื่อจารึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

ร่วมเป็นหนึ่งในละครหน้าประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ ผ่านฝีมือผู้กำกับการแสดงระดับประเทศ คุณวินัย ปฐมบูรณ์

👉 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2563
👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
08 2321 7378, 06 5523 5405

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดรับผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

 


ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2564
**ปิดรับผลงานวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563**