วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564

 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย

พิจารณาผลงาน การคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการพิจารณาผลงาน การคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” ณ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหารบริษัทเสื้อยืด 3T (Thai-T-shirt) มอบเสื้อ จำนวน 100 ตัว


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คุณภานุพันธ์ เกรียงไกรวัฒน์ ผู้บริหารบริษัทเสื้อยืด 3T (Thai-T-shirt) มอบเสื้อ จำนวน 100 ตัว มูลค่า 20,000 บาท เพื่อให้อาสายุวกาชาดสวมใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานยุวกาชาด ในการช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทเสื้อยืด 3T (Thai-T-shirt) ได้ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดมาแล้ว 3 ปี


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การใช้งาน Platform งานกาชาดออนไลน์

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้งาน Platfrom งานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนนำความรู้เรื่องการใช้งาน Platfrom กลับไปสอนผู้สูงวัยในครอบครัว และร่วม Shopping ออนไลน์ ในงานกาชาด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 นี้
ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำลด

17 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาสายุวกาชาดในชมรมฯ เป็นผู้แทนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้แก่

ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอลานสกา
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอพรหมคีรี
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอชะอวด
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอฉวาง
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางขัน
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.ทุ่งสง
และชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทุกอำเภอที่ได้รับความเสียหายและมีผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จะทยอยเข้ามารับสิ่งของบริจาคจาก บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และบริษัทโอสภสภา จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมอบความช่วยเหลือด้วยความห่วงใยไปยังพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอพรหมคีรี )
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอฉวาง)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอชะอวด)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งสง)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอพระพรหม)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอลานสกา)


ดาวน์โหลดคู่มือ การอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”


ดาวน์โหลดคู่มือ การอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ powerpoint มีทั้งหมด 15 เรื่อง รวมทั้งสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอ ดาวน์โหลดได้ที่ : คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ!!