วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิจารณาผลงาน การคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2564

  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการพิจารณาผลงาน การคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” ณ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น