วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำลด

17 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาสายุวกาชาดในชมรมฯ เป็นผู้แทนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้แก่

ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอลานสกา
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอพรหมคีรี
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอชะอวด
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอฉวาง
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางขัน
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.ทุ่งสง
และชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทุกอำเภอที่ได้รับความเสียหายและมีผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จะทยอยเข้ามารับสิ่งของบริจาคจาก บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และบริษัทโอสภสภา จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมอบความช่วยเหลือด้วยความห่วงใยไปยังพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. อำเภอพรหมคีรี )
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอฉวาง)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอชะอวด)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งสง)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอพระพรหม)
(ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอลานสกา)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น