วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การใช้งาน Platform งานกาชาดออนไลน์

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้งาน Platfrom งานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนนำความรู้เรื่องการใช้งาน Platfrom กลับไปสอนผู้สูงวัยในครอบครัว และร่วม Shopping ออนไลน์ ในงานกาชาด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 นี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น