วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต

 ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และเฉลิมฉลองในโอกาสกิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 99 สู่ 100 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม ดร.ศุภชัย ศรีหล้า โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี #อาสายุวกาชาด