วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 เปอรเซ็นต์

 

สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 เปอรเซ็นต์
เพื่อปกป้องตัวเอง และคนที่เรารักจาก COVID-19
#อาสายุวกาชาด

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อปกป้องตัวเอง และคนที่เรารักจาก Covid-19 กันเถอะครับ #อาสายุวกาชาด

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

๒ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า 

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด อาสายุวกาชาด