วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเติมเต็มความรู้ ไปกับเหล่าฮีโร่ 70 อาสายุวกาชาด 47 โครงการ

 📣เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเติมเต็มความรู้

ไปกับเหล่าฮีโร่ 70 อาสายุวกาชาด 47 โครงการ

📲ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8k0Zm_JVndqtQ2eYgK8vmrToA9S62XRZJLtM0-xuOkiy4Ig/viewform

🔎สองถามเพิ่มเติม  คุณมรกต แซ่จิว 0891632541 

❤️อยู่บ้านไม่เหงา มาเติมความรู้ไปกับเรา 


วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อบรมหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ผ่านบทเรียนออนไลน์

 

📣รับสมัคร เยาวชนอายุ 15-30 ปี 

ที่มีใจพร้อมจะมาเป็น อาสาสมัคร สภากาชาดไทย 

ในนาม “อาสายุวกาชาด” ร่วมอบรมหลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ผ่านบทเรียนออนไลน์ดังนี้

- รุ่นที่ 5 วันที่ 10สิงหาคม 2564

- รุ่นที่ 6 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

📍น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กาชาดสากล

 กาชาดไทย+ยุวกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด

📍ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์

📲สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWEfFhfijGiZN625aC8lzOI9SF8Bnha3B_8TNfyYPvsisOJA/viewform

🔎สอบถามเพิ่มเติม  คุณมรกต แซ่จิว 0891632541 

❤️มาร่วมสร้างพื้นที่คนดีให้สังคมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย