วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


📣 เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
📍วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
📱สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
1. ดาวน์โหลด Application Thairedcross Volunteer กด http://onelink.to/huvxhg
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application
3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม เลือกวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม และกดจอง
🔍 วิธีการใช้งาน❓
☎️ สอบถามการใช้งาน Application เพิ่มเติม 022510582 ต่อ 109,110
‼️โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียน โดยแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น และขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจฯ

 


สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
📣เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

🏥 วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
📲สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัคร บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจฯ
⏰สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.ของทุกวันได้ที่ https://bit.ly/3m116wJ

ทั้งนี้ หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิ์ของอาสาสมัครท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเกิดผลกระทบต่อองค์กรและผู้รอรับการช่วยเหลือ
‼️โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียนและขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธิณี จงศรี โทรศัพท์ 084 904 1278
คุณธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ 081 819 7408
ทางสภากาชาดไทยขอขอบคุณ ทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับอาสาสมัครทั่วไป สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

เปิดรับอาสาสมัครทั่วไป

สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ


ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://covid19.redcross.or.th/

สอบถามสายด่วน โทรศัพท์ 0 2021 1664