วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาสายุวกาชาดลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ

 


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย นำอาสายุวกาชาดช่วยเหลือน้ำท่วม ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย มอบชุดธารน้ำใจฯ อาหารปรุงสุก ไข่ไก่ และน้ำดื่ม รวมผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 15,702 ครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


 📣 เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
📍วันที่ 15 17 และ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

📱สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
1. ดาวน์โหลด Application Thairedcross Volunteer กด http://onelink.to/huvxhg
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application
3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม เลือกวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม และกดจอง

🔍 วิธีการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=jXqpBtIwJmI
☎️ สอบถามการใช้งาน Application เพิ่มเติม 022510582 ต่อ 109,110

‼️โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียน โดยแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น และขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชวนอาสาสมัครร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤต COVID -19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 


ชวนอาสาสมัครร่วมบริจาคโลหิต
กู้วิกฤต COVID -19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
📍ส่วนกลาง
พบกันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
📍ส่วนภูมิภาค
สามารถบริจาคโลหิต ในวันที่ท่านสะดวกได้ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง
🔴ผู้ที่ลงทะเบียนบริจาคจะได้รับ
เกียรติบัตรแทนคำขอบคุณ จากสภากาชาดไทย
📱สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
1. ดาวน์โหลด Application Thairedcross Volunteer กด http://onelink.to/huvxhg
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application
3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม เลือกวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม และกดจอง
🔍 วิธีการใช้งาน❓
☎️ สอบถามการใช้งาน Application เพิ่มเติม 022510582 ต่อ 109,110